Projektering

Självklart är det viktigt att en anläggning är rätt projekterad för att uppfylla kravställarens krav och göra en så kostnadseffektiv lösning som möjligt för dig. Vi har kompetensen och vi har kunnandet för att på rätt sätt projektera din säkerhetsanläggning. Det styrker vi med att vi har behöriga ingenjörer på både inbrottslarm och brandlarm som dagligen arbetar med att projektera säkerhetsanläggningar.
Din kompletta säkerhetsleverantör
KAMA Säkerhetsteknik

Kontakt

 • Besöksadress:
  Malmgatan 17
 • Postadress:
  Box 38, 77421 Avesta
 • Tel:
  0226-545 20
 • E-post:
 • Besöksadress:

  Omformargatan 2

 • Postadress:

  721 37

 • Tel:

  021-521 00

 • E-post: