Vilket larm passar i er fastighet/verksamhet?

Att i ett tidig skede kunna upptäcka en pyrande brand, starta utrymning av fastigheten och larma så att rätt åtgärd snabbt kan sättas in. Det kan vara direkt livsavgörande. Samtidigt som en tidig släckinsats kan rädda stora ekonomiska värden.

Det är väldigt viktigt att ett brandlarm blir rätt projekterat och installerat för att det skall uppfylla dom krav och funktioner som ställs. Vi har behöriga ingenjörer brandlarm som dagligen arbetar med att projektera nya anläggningar och utökningar i befintliga anläggningar.

Vi är certifierad och godkänd anläggarfirma för brandlarm enligt SBF 1008:2.

Din kompletta säkerhetsleverantör
KAMA Säkerhetsteknik

Kontakt

AVESTA

 • Besöksadress:
  Malmgatan 17
 • Postadress:
  Box 38, 77421 Avesta
 • Tel:
  0226-545 20
 • E-post:

VÄSTERÅS

 • Besöksadress:

  Omformargatan 2

 • Postadress:

  721 37

 • Tel:

  021-521 00

 • E-post: